Δυνητικοί Πελάτες

You are here:

Η πλατφόρμα απευθύνεται στους παρακάτω Φορείς, Ιδιωτικούς ή και Δημόσιους:

Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ).
Θερμοκοιτίδες.
Βιομηχανίες.
Mall, Ανοιχτά κέντρα εμπορίου.
Φορείς με Εκθέσεις προϊόντων.
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
Ιδρύματα.
αλλά και Δήμους(κατόπιν αιτήσεως σε ειδική φόρμα)