Σκοπός της Πλατφόρμας

You are here:
Η πλατφόρμα SustainCities, έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών για της διαχείριση μίας οργανωμένης έξυπνης πόλης ή Κοινότητας. Η πλατφόρμα δύναται ανάλογα με το πακέτο αγοράς των διαθέσιμων υπηρεσιών οι οποίες υπάρχουν να δώσει τα παρακάτω αποτελέσματα:
 • Υποσύστημα Περιβαλλοντικά Δεδομένων με την χρήση μικροαισθητήρων, σε βιώσιμες πόλεις ή ιδιωτικές κοινότητες
 • Υποσύστημα Απόδοσης βιώσιμης πόλης και ιδιωτικών κοινοτήτων, με την χρήση δεικτών με βάση το ISO 37120:2018
 • Υποσύστημα Dashboard ISO 37120:2018 για την αποτύπωση λειτουργίας βιώσιμης πόλης και ιδιωτικών κοινοτήτων
Η πρόσβαση στα ανωτέρω συστήματα θα προσφέρουν στον Δήμο ή στην Ιδιωτική Επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται την κοινότητα καλύτερη εικόνα για τον αντίκτυπο που έχουν δείκτες καθώς και περιβαλλοντικά δεδομένα. Τα υποσυστήματα, έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν συνολικά ώστε να προκύψει η καλύτερη δυνατή πληροφορία. Η πλατφόρμα απευθύνεται στους παρακάτω Φορείς, Ιδιωτικούς ή και Δημόσιους:
 1. Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ).
 2. Θερμοκοιτίδες.
 3. Βιομηχανίες.
 4. Mall, Ανοιχτά κέντρα εμπορίου.
 5. Φορείς με Εκθέσεις προϊόντων.
 6. Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
 7. Ιδρύματα.
 8. αλλά και Δήμους(κατόπιν αιτήσεως σε ειδική φόρμα)
Οι δυνητικοί πελάτες μπορούν να βρουν όλη την διαθέσιμη πληροφορία και τα πακέτα τα οποία προσφέρονται με τους παρακάτω τρόπους:
 • Εφάπαξ καταβολή / ανά πακέτο προβολής
 • Μηνιαία Καταβολή / ανά χρήστη / ανά πακέτο προβολής
 • Ετήσια Καταβολή / ανά χρήστη / ανά πακέτο προβολής